Mi az ima értéke?

Annak, aki a saját életét Isten szeretetének fényében érti, az imádság az emberi létezés legmélyebb voltát tárja fel.Az imában megtapasztalja, hogy ki is ő valójában, s önmaga megismerésében egyben megérti Isten nagyságát is, az ő mérhetetlen szentségét, szeretetét, irgalmasságát. Felfedezi-megéli az üdvösség Szentháromságtól jövő nagyszerű tervét, ahogyan ezt Jézus Krisztusban a megfeszített és feltámadott Úrban kinyilatkoztatta / Carlo Maria Martini /.