Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

A mi imádságunk keresztény, mert Krisztustól indul ki. Ugyanakkor, a Szentlélek is inspirál, mert az Úr Jézus a Lélek által van jelen az életünkben. Ilyen módon az imánk az Atya és Krisztus örök Szentlelkes dialógusában részeltet. Ezért nem létezik felesleges, haszontalan, vagy "rossz" imádság, hiszen a Szentháromság életében való részesedés önérték. / Hans Urs von Balthasar /.
- Egy kétségbeesett-elmagányosodott emberért
- Egy 50. évfordulót ünneplő házaspárért, velük közösen hálából (Péter atya)
- Fiatal házaspár szeretetben gazdag házasságáért
A Szentlélek lehetővé teszi, hogy kilépjünk magunkból, s így már nem privát módon imádkozunk. Általa az Atyához jutunk, aki Jézusban jön közénk. Így lesz minden imádkozó egy eleven egyházi közösség tagja, a Szentháromság létében! / Holger Zaborowski /.
- Hogy a keresztény szülők komolyan vegyék gyermekük hittanra való beíratását. (Péter atya)
- Imát szeretnék kérni Ákosért, egy 9 éves tanítványomért, aki nagyon súlyos (leukémiás) beteg lett. (Oravecz Tünde)
- Imát szeretnék kérni az előttünk álló tanévért, a gyerekekért, tanárokért, igazgatókért. (Oravecz Tünde)
Minden megkeresztelt ember Krisztus testének, az egyháznak a tagja. Ugyanis a Szentlélekben, a Szentlélek által testben feltámasztott mennyei Krisztus minden embert elér a szeretetben nyitott létével, s egészen az egyéni-személyes voltában éri el őket. Ezért Krisztusban, a Lélek által, az egyedül végzett imánk is közös minden más keresztény imájával. / Karl-Heinz Weger SJ /.