Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Nagymamáért, aki unokái hiteles keresztény nevelésében buzgólkodik
- Érettségi előtt álló lányért, hogy legyen elég önbizalma
- Egy lánya szeretetét visszanyerni akaró édesapáért
- Egy nagy igazságtalanságot elszenvedett kapusedzőért
- Házastársát ápoló hívünkért / Péter atya /
- Unokáiért sokat tevő, áldozatos nagymamáért
- Hálából az életem szépségeiért, az új éléményekért, az új barátokért és az új perspektívákért
- Betegséggel küzdő édesapáért
Az Isten létsíkjára csak az Isten emelhet minket. Ezért írja joggal szent Pál, hogy még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni / Róm 8.26 /. Azonban a Szentlélek siet segítségünkre. Őáltala munkálkodik együtt a hívőkkel az Atya és a Fiú. Ha tehát botladozva, nehézségekkel küszködve imádkozunk, a Szentháromság előbb-utóbb lendületbe hozza imáinkat., s örömmé formálja küzdelmünket. / Hans Dreschler /
- Párkapcsolati válságba került idős emberért
- Hogy a Húsvétot a nehéz körülmények ellenére a hit örömével ünnepeljük. / Péter atya /
- Hálából konfliktus kedvező elrendeződéséért
- Hálából nagyon jól sikerült, felszabadító szentgyónásért
- Fiatal lányért, hogy megtalálja hivatását, munkahelyét és, hogy felvegyék arra a helyre, ahová frissen jelentkezett
- Nagy kísértéssel küszködő hívő emberért
- Hálából, szentgyónásban kapott kegyelemért
- Hálából egy ma született kislányért, hogy egészséges a baba és a mama is
Az igazi keresztény imádság a Szentlélektől származik. A Szentlélek a szívünkben, lényünk-létünk legmélyén hatékony, s ezért Jézus számunkra vonatkozó konkrét szeretet-tervét közli. Aki az Atya igazságát keresi, az Úr Jézus követésében, a Szentlélek által, az az értelmét figyelmesen használva, az élete keretében felfedezi a hivatását, küldetését, feladatait. / Wilhelm Egger OFM /.
- Egy betegségéből javuló további gyógyulásáért
- Egy születésnapját ünneplő közeli rokonomért
- Down-szindrómás magzat megszületéséért és a családjáért
- A bíboros-főpásztor és a Szentatya szándékára / Péter atya /
- Hálából egy Istentől eltávolodott hívő újbóli megtéréséért