Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni családom lelki és testi gyógyulásáért. Családfa gyógyulásáért. Köszönöm Balázs
- Csalódott szerelmesért, aki nehezen tudja feldolgozni a problémáját.
- Börtönbe került kétségbeesett hívő megtéréséért, reményének erősödéséért.
Az imádságra való ráhangolódást jól segítheti, ha megkérdezzük magunktól, mely biblikus hely fejezi ki most a leginkább a lelki állapotunkat? Mely evangéliumi jelenet jut eszünkbe, ha meg akarjuk fogalmazni az Isten felé fordulásunk okát? Milyen biblikus szavak, alapvető gondolatok vezethetnek jelenleg közelebb az Úrhoz? Miként mozdíthatják ezek elő, hogy kifejezzük az Isten iránti ragaszkodásunkat, szeretetünket, vagy a problémáink saját szavakkal való Jézus elé helyezését? / Dietrich Bonhoffer /.
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: Pánczél család élő és elhunyt tagjaiért, bűneik bocsánatára és elégtételül, Jézus Testének és Vérének tiszteletére Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat! Imával: Balázs
- Beteg Ilona édesanya további gyógyulásáért
- Súlyos betegséggel küszködő Mátyás gyógyulásáért
- Súlyos balesetet szenvedett barátunk, László felépüléséért
- Balázs és Gabriella házasságának fennmaradásáért
- Házasságunk békességéért
Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen testtartásban imádkozunk. Ugyanis a bennünk levő Isten utáni mély lelki vágy konkrétan más-más hangsúlyt jelenthet, melyet különböző testi kifejeződés kísérhet. Egyszerűen csak be akarunk neki számolni az életünkről? Az imádásunkat akarjuk kifejezni? Dicsőíteni akarjuk? Segítséget kérünk tőle? Már a helyes testtartás megtalálása is kegyelem lehet, Isten segítő jóságának ajándéka. / Carlo M. Martini /.
- Imát szeretnék kérni gyermekáldásért házasságunkba
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: napi áldozókért, engesztelőkért, virrasztókért, tisztítótűzben szenvedő lelkekért, veszélyeztetett magzatokért, Faragó családért Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat! Imával: Balázs