Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Az Úr Jézus követése egyházzá alkotja a hívők sokaságát, a Szentlélek inspirálásval. Ezért minden ima közösségi, még a fizikai magányban, az egyénileg végzett is, mert a Mi-Atyánkhoz szólunk. S persze a térbeli együtt-lét is alkalmat ad közös imára. Az egyház bölcs édesanyaként egy-behív, hogy a hívők családjában bármely közös célért szólítsuk meg az Istent. A közös ima arra is emlékeztet, hogy számíthatunk egymásra, közbenjárhatunk egymásért. / Wilfried Martens /.
- Hajléktalan élettől rettegő szegény emberért
- Nagyszülőkért, akik sokat tesznek unokáik keresztény neveléséért
- Elhunyt lelkipásztorokért
- Hosszú ideje betegekért, hogy ne veszítsék el reményüket
- Betegségben szenvedő fiatal lány egészségi állapotának javulásáért
Sokan gondolják úgy, hogy csak akkor érdemes imádkozni, amikor kedvünk van hozzá...Minek kínlódni, vergődni, erőlködni? Az Úr Jézus viszont a Getszemáni Kertben is imádkozott, s a megtestesülésekor magára vett, nem mindig kedvező világi feltételek keretében is. Például, fáradt volt, mint a Jákob kútjánál; vesződött, amikor értetlenek voltak a tanítványai. De annál jobban imádkozott, hogy az ilyen helyzeteket is az Atya tetszése szerint oldja meg! / Carlo Martini /
- Keresztény diákokért, hogy nyáron se hanyagolják a hitet
- Egyedülálló idős emberért, hogy figyelmet kapjon a szomszédoktól, ismerősöktől
- Betegért, hogy akarjon gyógyulni, s ne adja fel a reményt
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni András megvilágosodásáért, hitbeli megerősödéséért. Köszönöm! B
- Súlyos válságba jutott házaspár kapcsolatának megmentéséért
- Hálából, családi élet boldogságáért
Egy hívő, amikor imádkozik, akkor ebben is Krisztust követi. Az Úr Jézus ugyanis állandóan az Atyával közösségben cselekedett: az én eledelem az, hogy megtegyem Atyám akaratát / Jn 4.34 /. Más szóval, Jézus emberileg is vállalta, hogy kilépjen a saját akaratából, kedvéből, érdekeiből, mert megtestesülése után is tudta, hogy a legfontosabb az Atya jelenlétébe való helyezkedés, a Szentlélekben. A Krisztus-követő hívő ugyanezt teszi az imádságban / Gerd Haeffner /