1. A héten az Iroda hétfőn 1/2 9 és 1/2 12 óra között tart nyitva, illetve kedden és csütörtökön 16-17 óra között 2. Október 6 / szerda / 17-18 óra között lesz a plébániai hittanteremben elkezdődik az elsőáldozási hittan. Minden héten ugyanebben az időben és helyszínen lesz az oktatás. Jelentkezni lehet a sekrestyében a misék után, illetve Oravecz Tünde hitoktatónál. 3. A Bibliakör egyelőre nem indul be, mert most a járvány miatt az óvatosság a jellemző, kevesen jelezték részvételi szándékukat. 4.A Képviselőtestület szeptember 28-án, kedden, 19 órakor ülést tart a plébániai hittanteremben. Aki egészségügyi kockázatot lát a részvételben, automatikusan felmentést kap.5. Az október 13-i győri zarándoklatra október 10-ig lehet jelentkezni. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
1. Az Iroda a héten hérfőn fél 9-től fél 12-ig, kedden és csütörtökön 16-17 óra között tart nyitva. 2. Mindenkinek megköszönöm a NEK-re való lelkes és hatákony előkészületet, mely hozzájárult e csodálatos egyhetes nagyszerű kegyelmi történésekhez. Külön köszönet illeti Kovácsné Brandstätter Zsuzsa és Szabó Zoltán NEK-összkötőket, akik fáradhatatlan kitartással és mély hittel végezték feladataikat. Isten fizesse meg nekik áldásos segítésüket! 3. Október 6 / szerda / 17-18 órakor lesz az elsőáldozási hitoktatás kezdete a plébániai hittanteremben, mely minden szerdán ugyanebben az időpontban zajlik majd. Jelentkezni a templomban illetve az iskolákban lehet. Az elsőáldozás 2022 májusában lesz.4. A járvány alakulásától függően szeretnénk a Bibliaórákat ismételten elindítani. Felmérés céljából azok jelentkezését várjuk a sekrestyében, akik a jelen helyzetben résztvennének. 5. Szeptember 28 / kedd / 19 órára hívom a Képviselőtestület tagjait az Agapeteremben tartandó ülésre. Bármely tag, aki egészségügyi kockázatot lát a részvételben, automatikusan felmentést kap a részvétel alól.6. Tájékoztatás végett közlöm, hogy szeptember 16-ra / csütörtökre / virradóra betörtek a templom udvarán levő cserkészraktárba. A tettest a rendőrség elfogta, de mivel az illető pszichiátriai kezelésre szorul, eltekintettem a feljelentéstől.
1. Az Iroda a héten hétfőn 1/2 9 és 1/2 12 között, kedden és csütörtökön 16 és 17 óra között tart nyitva. 2. A héten hétvégén csak szombat este, 18 órakor lesz mise, a vasárnapi templomi misék kivételesen elmaradnak. Aki szombat este sem, és vasárnap a NEK misére sem tud elmenni, az a bíboros főpásztortól erre a vasárnapra felmentést kap a misehallgatás kötelezettsége alól. 3.A hétköznapi misék rendje ezen a héten is változatlan. 4. A tanévnyitó szentmise szeptember 19-én, vasárnap, a 9 órakor lesz. 5. A NEK programjairól az Új Ember dupla számában, az utolsó oldalakon nagyon jó, áttekinthető összefoglalás, és sok hasznos tudnivaló van. Minél többen vegyünk részt a NEK-en, így is tanúskodva hitünkről!
1. A héten az Iroda hétfőn délelőtt, kedden és csütörtökön délután tart nyitva, a szokott időben. 2. A héten templomunkban - a bíboros-főpásztor rendelkezése nyomán - csak szombaton 18 órakor lesz szentmise. 3. Vasárnap menjünk el minél többen a NEK záró miséjére, ahol maga Ferenc pápa lesz a főcelebráns.. 4. A tanévnyitó szentmise 19-én, vasárnap, a 9 órai szentmisén lesz.
1. Az Iroda a héten hétfőn fél kilenctől fél tizenkettőig, kedden és csütörtökön 16-17 óra között tart nyitva. 2. Szeptember 5-én elkezdődik a NEK, mely egy héten át tart. Mindenkit buzdítunk a rendezvényeken való részvételre! A bíboros főpásztor rendelkezése alapján szeptember 5-én és 12-én, vasárnap, délelőtt sehol nem lesznek plébániai misék. Mindenkit arra kér, hogy vegyen részt a nyitó és záró misén. Templomunkban is e két vasárnapon csak szombat előesti mise lesz, a szokott időben / 18 órakor /. Ha valaki sem a szombati előesti, sem a NEK misén nem tud résztvenni, annak a bíboros főpásztor erre a két vasárnapra felmentést ad a szentmisén való részvétel alól! 3. A héten elkezdődik az iskolai hitoktatás. Az évnyitó Veni Sancte szeptemer 19-én, a 9 órai misén lesz. Plébániai hittan egyelőre - a járvány negyedik. hulláma miatt - nem lesz. 4.A misék végén a perselyadományt a bejáratnál kihelyezett kis kosárban helyezzétek el.